S. No.

Name

Faculty Member

1.

Mrs. Aruna Suresh

Principal
B.Sc., M.A., B.Ed., M.Phil.

2.

Mrs. Seema Tyagi

M.Com.,B.Ed.

3.

Mrs. Rajkumari Chaudhary

M.A. B.Ed.

4.

Mr. Ajay Soni

M.A., B.Ed.(English)

5.

Mr. Harsh Agarwal

B.Tech.(CS)

6.

Mrs. Chandra Kala

M.A., B.Ed.

7.

Mrs. Santosh Sharma

 MCA, A Level

8

Mr. Gaurav Mittal

B.Tech.

9.

Mrs. Prabha Joshi

M.A., B.Ed.

10.

Ms. Heena Mudgal

B.Sc., B.Ed.(Biology)

11.

Mrs. Anju Singh

M.A., B.Ed

12.

Mrs. Anupama Jain

B.Sc., PGDCA

13.

Mr. Birendra Kumar Jha


14.

Ms. Dimple Sharma

B.A., N.T.T

15.

M.r Nishant Upadhya


16.

Ms. Sunita Sisodiya

M.com 

17.

Ms. Jyoti Raniwal

M.A.

18.

Mrs. Priya Kataria

M.Com., B.Ed.

19.

Mrs. Kanika Kaushik

M.Sc, B.Ed.,

20.

Mr. Amrik Singh

Diploma in Music Visharad

21.

Mr. Ugarsain Kr. Bairwa

B.Ed.

22

Mr. Chandra Prakash Bansal

B.Sc., B.Lib, M.Lib.

23.

Mrs. Krishna Swarnkar

M.A., B.Ed.

24.

Mrs. Madhavi Parmar

M.A., B.Ed.

25.

Ms. Krishna Kishori Verma 

P.hd

26.

Ms. Rakhi Rahi

B.Ed

27.

Mr. Neta Ram Dhaked

B.A., B.P.Ed.

28.

Ms. Subi K. Mol

M.Sc.,B.Ed

29.

Ms. Anamika Jain

M. Com., B.Ed.

30.

Mrs. Beena Rathore

M.A., B.Ed.

31.

Mr. Kailash Chand Yadav

B.A. B.PE. B.P.ED. M.P.ED. NIS

32.

Ms. Meenakshi Upadhyay

M.A. B.ED

33.

Mrs. Renuka Yadav

BCA, B.A, B.Ed.

34.

Mrs. Sanchaita Manna

B.A.,B.Ed.,N.T.T

35.

Mrs. Ekta Sharma

M.A.

36.

Mrs. Nidhi Dagur

M.A.,N.T.T.,P.T.T.

37.

Ms. Preeti Vaishnav

 B.Ed.

38.

Mrs. Ranjeeta Jain

M.Com. B.Ed.

39.

Ms. Anju Pal

M.A.,N.T.T
   40. Ms. Chandrakala Saini M.Com